تومان

جديدترين ها

تابلو فرش دستبافت کد 116159

تابلو فرش دستبافت کد 116159

نام طرحگلمحل بافتتبریزنوع بافتدستبافتابعاد تابلو80 × 104 سانتی مترابعاد فرش82 × 62 سانتی متروزن تقریبی4.8 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر50 رججنس پ..

تابلو فرش ماشینی طرح پیرمرد و قلیان کد 7A073

تابلو فرش ماشینی طرح پیرمرد و قلیان کد 7A073

نام طرحخانه روستاییمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو88*68 سانتی مترابعاد فرش70*50 سانتی متروزن تقریبی5 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس..

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 443KP

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 443KP

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو50 × 70 سانتی مترابعاد فرش35 × 50 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپل..

تابلو فرش ماشینی شبیر مدل QPC3

تابلو فرش ماشینی شبیر مدل QPC3

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو70*90 سانتی مترابعاد فرش50*70 سانتی متروزن تقریبی5 کیلوگرمجنس پرزپلی‌استرجنس نخ تار (چله)پلی‌استرجنس نخ..

تابلو فرش ماشینی شبیر کد QPC43

تابلو فرش ماشینی شبیر کد QPC43

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو70*55 سانتی مترابعاد فرش50*35 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..

تابلو فرش ماشینی شبیر کد QPC40

تابلو فرش ماشینی شبیر کد QPC40

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55*70 سانتی مترابعاد فرش35*50 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..

تابلو فرش چله ‌ابریشم گالری مثالین کد 25078 طرح تک درخت

تابلو فرش چله ‌ابریشم گالری مثالین کد 25078 طرح تک درخت

نام طرحمنظرهمحل بافتسردرود آذربایجان شرقینوع بافتدستبافتابعاد تابلو99×79 سانتی مترابعاد فرش79×60 سانتی متروزن تقریبی3.9 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی..

تابلو فرش ماشینی پارسا طرح گل کد GA072

تابلو فرش ماشینی پارسا طرح گل کد GA072

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو85*65 سانتی مترابعاد فرش70*50 سانتی متروزن تقریبی5 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..

تابلو فرش ماشینی طرح گل کد GCS077

تابلو فرش ماشینی طرح گل کد GCS077

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو60*45 سانتی مترابعاد فرش50*35 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..

نمایش 1 تا 9 از 60 (7 صفحه)