تومان

جديدترين ها

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621C

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621C

نام طرحمینیاتورمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو90×70 سانتی مترابعاد فرش50×70 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرز..

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC

تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2086KC

نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو50×70 سانتی مترابعاد فرش50×35 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح آنا کد 203

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح آنا کد 203

نام طرحمنظرهمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55 × 40 سانتی مترابعاد فرش50 × 35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمجنس پرزاکرلیکجنس نخ تار (چله)پلی‌استرج..

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح فرشته کوچولو کد 211

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح فرشته کوچولو کد 211

نام طرحمنظرهمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55×40 سانتی مترابعاد فرش50×35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمجنس پرزاکرلیکجنس نخ تار (چله)پلی‌استرجنس ن..

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح بنتن کد 207

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح بنتن کد 207

نام طرحمنظرهمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55 × 40 سانتی مترابعاد فرش50 × 35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمجنس پرزاکرلیکجنس نخ تار (چله)پلی‌استرج..

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح شیرشاه کد 201

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح شیرشاه کد 201

نام طرحببرمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55 × 40 سانتی مترابعاد فرش50 × 35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمجنس پرزاکرلیکجنس نخ تار (چله)پلی‌استرجنس..

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح شرک کد 205

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح شرک کد 205

نام طرحمنظرهمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55 × 40 سانتی مترابعاد فرش50 × 35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمجنس پرزاکرلیکجنس نخ تار (چله)پلی‌استرج..

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح بلی کد 204

تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح بلی کد 204

نام طرحمنظرهمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55 × 40 سانتی مترابعاد فرش50 × 35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمجنس پرزاکرلیکجنس نخ تار (چله)پلی‌استرج..

نمایش 28 تا 36 از 60 (7 صفحه)