تومان

تابلو فرش

تابلو فرشتابلو فرش ماشینی شبیر کد QPC40
نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو55*70 سانتی مترابعاد فرش35*50 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..
تابلو فرش ماشینی شبیر کد QPC43
نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو70*55 سانتی مترابعاد فرش50*35 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..
تابلو فرش ماشینی طرح دهکده بارانی کد 6D087
نام طرحمنظرهمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو88*68 سانتی مترابعاد فرش70*50 سانتی متروزن تقریبی5 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی..
تابلو فرش ماشینی طرح پیرمرد و قلیان کد 7A073
نام طرحخانه روستاییمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو88*68 سانتی مترابعاد فرش70*50 سانتی متروزن تقریبی5 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس..
تابلو فرش ماشینی طرح گل کد 2DS090
نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو70*55 سانتی مترابعاد فرش50*35 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..
تابلو فرش ماشینی طرح گل کد GCS077
نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو60*45 سانتی مترابعاد فرش50*35 سانتی متروزن تقریبی2 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرزپلی‌اس..
تابلو فرش ماشینی فرشان طرح گلدان کد D7017
نام طرحگلمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد فرش100*50 سانتی متروزن تقریبی10 کیلوگرمتراکم طولی فرش (تراکم)3000تراکم عرضی فرش (شانه)1000جنس قابMDF..
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تخت سلیمان کد 623B
نام طرحمینیاتورمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو70×90 سانتی مترابعاد فرش70×50 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرز..
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621C
نام طرحمینیاتورمحل بافتکاشاننوع بافتماشینیابعاد تابلو90×70 سانتی مترابعاد فرش50×70 سانتی متروزن تقریبی3 کیلوگرمتراکم بافت در هفت سانتی‌متر70 رججنس پرز..
نمایش 31 تا 45 از 53 (4 صفحه)